Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

Smartindy Kft.

Székhely: 6792 Zsombó, Rózsa utca 1.

Telephely: 6724 Szeged, Pulz utca 46.

Telefon: +36 62 432-628

Adóigazgatási azonosító szám: 13278586-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-009252 

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank: 12067008-00158649-00100004

 

1.2. A vásárló

Aki a retailstore.hu internetes felületen regisztrálja magát és a RetailStore Webáruház (továbbiakban Webáruház) Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3. A szállító adatai

A RetailStore Webáruház a szállítást a DPD futárszolgálattal kötött szerződése alapján a DPD futárszolgálat végzi. Külön kérésre a RetailStore Webáruház lehetőséget biztosít, hogy a vásárló egyéb futárszolgálattal kérje a szállítást, ilyenkor minden esetben egyeztetésre kerül a szállítási díj.

 

2.1. A Smartindy Kft. a RetailStore Webáruház Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

2.2. A Webshop Szerződési Feltétele a Smartindy Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létre jövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

3. A Webáruház Szerződési Feltételek közzé tétele

A Webáruház Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása a Webáruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a retailstore.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a retailstore.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet a Vásárlási feltételek oldalon. A feltételek változásáról a webshop üzemeltetője külön értesítést nem küld, a felhasználó köteles azokról a webshopba történt belépést követően tájékozódni.

 

4. A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya

A Smartindy Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Smartindy Kft., mint a Webshop Szolgáltató a Webáruház Szolgáltatást biztosítja.

 

5. A Webáruház Szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. A Smartindy Kft. azonban kizárólag az Európai Unió területére címzett megrendeléseket fogadja el. Az Európai Unió területén kívüli címre történő szállítás, tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. A Webshop-ban megadott szállítási díjak kizárólag Magyarország területére érvényesek, más országokba történő kiszállításra külön árajánlatot kell kérni a Webshop üzemeltetőjétől.

 

6. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

6.1. Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató retailstore.hu internetes felületén történő regisztrációval jön létre, amely a 3. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a Webáruházban való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre. Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) a  Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Az ilyen megrendeléseket Szolgáltató nem tekinti érvényesnek mindaddig, ameddig erről Megrendelő egyértelműen nem nyilatkozik.

 

6.2. Regisztráció

A Webáruház-on történő megrendelés indítás előfeltétele, hogy a Vásárló az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait a Smartindy Kft. rendszerében rögzíti a megrendelés teljesítése céljából. Így a Vásárlónak az Webáruházban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.A Webáruház lehetőséget biztosít a regisztráció nélküli vásárlásra is, azonban ebben az esetben egyes kényelmi szolgáltatásokat a vásárló nem vehet igénybe.

 

6.3. A megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben a Vásárló módosítani, illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a visszaigazolásban megadott kiszállítás tervezett időpontját megelőző munkanapon 16:00-ig.

 

6.4. Jogi kötelezettség vállalás

A Smartindy Kft. betart minden Magyarország jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is.A Fogyasztónak nem minősülő (nem magánszemély) vásárlókra a fenti jogszabálytól eltérő szabályok vonatkoznak. Ezen vásárlók nem élhetnek a fogyasztókat megillető jogokkal.

Webáruház fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

 

6.5. Szállítási feltételek

6.5.1. A Webáruházban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak. A megrendelt termék átvehető a retailstore.hu üzemeltető megjelölt telephelyén személyesen, vagy futárszolgálattal házhoz szállítjuk.

 

6.5.2. Regisztrált felhasználók számára az általuk megrendelt termékeket az Európai Unió területén belül házhoz szállíttatjuk, szerződött partnerünk a DPD futárszolgálat közreműködésével. Magyarország területén belül a megrendelés véglegesítésétől számított 3 (három) munkanap alatt, Magyarország területén kívül, de az Európai Unió területén belül 6 (hat) munkanapon belül történik meg a kiszállítás. Ettől eltérő szállítási időkről a megrendelőt előre, e-mail útján tájékoztatjuk.

 

6.5.3. Átutalásos fizetés esetén a szállítási határidő az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően indul, ekkortól számít érvényesnek a megrendelés, amíg utánvétes fizetés esetén a megrendelés visszaigazolásának napjától. Magyarország területén kívülre történő szállítás esetén kizárólag előre történő átutalásos fizetést fogad el a Szolgáltató, utánvét csak Magyarországon belül választható.

6.5.3.1 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján a Smartindy Kft. nem kötelezett nyugta adásra  - ezzel egyidejűleg a számla lejelentési kötelezettsége sincs, mivel a Smartindy Kft. csak adóalanyoknak és jogi személyeknek értékesít, és nyújt szolgáltatást, minden esetben számlát állít ki az adószám feltüntetésével.

6.5.3. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

 

6.5.4. Amennyiben a Szállító Vevőt vagy meghatalmazottját nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Vevővel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

 

6.5.5. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel utánvétes fizetés esetén a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ilyen esetben megbízottja rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

 

6.5.6. A kiszállítási díjat minden esetben Vevő viseli, ennek díja és a hozzá kapcsolódó Általános Forgalmi Adó tartalma a rendelés visszaigazolásában külön feltüntetésre kerül.

A szállítási díj meghatározása a termék súlyától függően kerül meghatározásra.

Az aktuális szállítási díjat a mindenkori szállítási árjegyzék tartalmazza, illetve a kosár véglegesítése esetén a választott szállítási és fizetési mód függvényében megjelenítésre kerül.

Az itt megadott szállítási díjak csak Magyarország területén érvényesek, más országokba történő szállítás esetén kérjük, egyeztessen kollégánkkal.

 

6.5.7. A kiszállítási díj Általános Forgalmi Adó tartalmának adókulcsa és így az összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 2007. évi CXXVII. törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg.

 

6.6. Fizetési feltételek

6.6.1. A Webáruházban jelenleg bankkártyás fizetésre, utánvétes fizetési módra vagy előre történő átutalásos fizetési módra van lehetőség. Utánvét esetén a megrendelt termék ellenértéke, valamint a szállítási díj a futárcég munkatársának készpénzben vagy - futárcégtől függően - bankkártyával fizetendő az átvételkor. Átutalásos fizetés esetén a megrendelt termék ellenértékét, valamint a szállítási díj összegét Vevőnek a Smartindy Kft. Raiffeisen bank 12067008-00158649-00100004 számú bankszámlájára kell átutalnia, a rendelés visszaigazolását követően. A visszaigazolást követően díjbekérőt állítunk ki. A kiszállítás csak az összeg beérkezését követően indul el.

 

6.6.1. Szolgáltató a Vevő által a termékért, illetve a szállítási díjért kifizetett összegekről számlát állít ki, amelyet elektronikus úton továbbít a Vevőnek.

 

6.7. Átvétel

A Smartindy Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

7. A Vásárló jogai és kötelezettségeiFogyasztónak minősülő vásárló

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében

Minden fogyasztónak minősülő vásárlónak a vásárlástól számított 14  naptári napon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

    * Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári, minden csomagolási és termék elemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Smartindy Kft-hez. Az elállásra vonatkozó igényét csak írásban lehet bejelenteni az info@retailstore.hu e-mail címen.


    * Az áru ellenértékét a termék visszajuttatását követően 14 napon belül visszafizetjük.

    * A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, amelyeket a megrendelőnek kell viselnie. Valamint abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is, amit kedvezményként a Smartindy Kft. elengedett a házhozszállításkor.

    * Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen a Smartindy Kft. részére visszajuttatni, a Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

    * Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos csere lehetőséget biztosítunk minden vásárló részére. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

    * Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 14 napon belül lemondja, és interneten keresztül fizetett bankkártyával, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.

    * Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

A Fogyasztónak nem minősülő vásárlók (jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozó magánszemélyek, közintézmények, hivatalok, egyesületek, stb.) esetében az elállási és szavatossági jogot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény rendelkezései alapján gyakorolhatják.

8. Adatvédelem és adatbiztonság

8.1. Adatvédelmi nyilatkozat a Smartindy Kft. a Webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2015. évi XCVI. törvény (2011. évi CXII. törvény módosítása) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.


A regisztrált felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a regisztrált felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

A Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges retailstore.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról: Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére: Név, Szállítási cím, Telefonszám. A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Smartindy Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

 

8.3. Személyes adatok módosítása

Vásárló a megadott személyes adatait az retailstore.hu oldalon bármikor módosíthatja.

 

8.4. A regisztráció törlése

Vásárló a regisztrációját az retailstore.hu oldalon bármikor törölheti, vagy az info@retailstore.hu e-mail címen bármikor kérheti a regisztráció törlését.

 

9. Garancia, szavatosság

Szolgáltató betart minden, Magyarország jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget és ezt a Beszállítóival is betartatja. A különböző termékekre más-más garanciális és jótállási idők vonatkozhatnak. A megrendelt áru kiszállításakor az érvényesített jótállási jegyet a Szállító adja át a Vásárlónak. Ennek megőrzéséről a Vásárló gondoskodik. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.

 

10. Békéltető testület

A Vevő az alábbi Békéltető testületekhez fordulhat:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

11. Vitarendezési fórum

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

12. Áraink

Az árak tájékoztató jellegűek, elírásokért felelősséget nem vállalunk! Minden tőlünk telhetőt megteszünk az árak hibátlan feltüntetése érdekében, azonban technikai okokból előfordulhat hibás árfeltüntetés. Tekintettel arra, hogy a vásárló és webáruház között csak webáruház írásos visszaigazolása esetén (ide nem értve a webshop automata üzeneteit) jön létre a szerződés, csak a webáruház által kifejezetten visszaigazolt rendelésben szereplő árakat garantáljuk.

 

Eljárás hibás ár esetén:


Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár.

Hibás ár esetén a megrendelést (a Vásárló ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Webáruház és a Vásárló között. Amennyiben a Vásárló hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Webáruház részéről.

Hibás áron történő Vásárló általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a Webáruház általi visszaigazolás során a Webáruház munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vásárló a hibás ár helyett a Webáruház által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A rendszer sajátossága miatt a termékoldalon megjelenő egységárak kerekített árakat mutatnak, valamint helyenként az egységár bruttóban van megadva!

A kategóriaoldalon megjelenő ár nettó ár, amely nem tartalmazza az ÁFÁ-t!

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem és adatbiztonság

 

1. Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Smartindy Kft. a Webáruház üzemeltetése során a Vásárló azonosításhoz szükséges adatait a szerződéses kötelezettség teljesítése céljából kezeli. Tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2015. évi XCVI. törvény (2011. évi CXII. törvény módosítása) rendelkezései szerint jár el.

 

A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

A regisztrált felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a regisztrált felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

 

A Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges retailstore.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról:

 

 • Név

 • Cégnév

 • E-mail cím

 • Számlázási cím

 • Szállítási cím

 • Telefonszám.

 • Adószám

 

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja.

A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére: Név, Szállítási cím, Telefonszám. A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Smartindy Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

 

3. Személyes adatok módosítása

 

Vásárló a megadott személyes adatait az retailstore.hu oldalon bármikor módosíthatja, vagy törölheti.

 

4. Cookie elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

 Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett

 

 • „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,

 • „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és

 • „biztonsági cookie-k”, amelyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni a felhasználótól.

 • A következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges a felhasználó előzetes hozzájárulása:

 • jelszóval védett munkamenethez használt cookie,

 • a bevásárlókosárhoz használt cookie,

 • biztonságú célú cookie.

 

Az adattárolás a felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni és blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében!

A felhasználót tájékoztatjuk arról, hogy a weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

 

5. A regisztráció törlése

 

Vásárló a regisztrációját a retailstore.hu oldalon bármikor törölheti, vagy az info@retailstore.hu e-mail címen bármikor kérheti a regisztráció törlését.

 

A szolgáltató neve: Smartindy Kft.

A szolgáltató székhelye: 6792 Zsombó, Rózsa utca 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@retailstore.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-09-009252

A szolgáltató adószáma: 13278586-2-06

A szolgáltató telefonszáma: +36 62 432 628

A tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://unas.hu

Sikertelen feliratkozás. Kérjük próbálja újra.
Köszönjük! Sikeresen leiratkozott.

IRATKOZZ FEL AZON KERESKEDŐINK KÖZÉ, AKIK ELSŐKÉNT TUDJÁK MEG TŐLÜNK A TRENDEKET, PIACI HÍREKET ÉS ÉRTESÜLNEK A KUPONOKRÓL, AKCIÓKRÓL!